Privacybeleid

Privacyverklaring Hans Kenter Gitaarles
 
Jouw privacy is voor mij van groot belang. Ik houd me dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat je gegevens veilig bij mij zijn en dat ik ze alleen gebruik voor het doel waarvoor ik deze gegevens heb. In deze privacyverklaring leg ik uit wat ik allemaal doe met informatie die ik over jou te weten kom. Als je vragen hebt of wilt weten wat ik precies van jou bijhoud, neem dan contact met me op.
 
Gebruik van persoonsgegevens
 Indien je cursussen of lessen bij mij volgt, vraag ik de volgende gegevens van jou:
  Naam en adres
  Telefoonnummer
  Factuuradres
  Emailadres
  Bankrekeningnummer (in het geval van incasso)
  Geslacht
  Geboortedatum
 
De wet noemt dit “persoonsgegevens” en zegt dat ik die alleen mag gebruiken als ik precies uitleg waarom en met welke reden. Dit lees je hieronder.
 
Ik geef jouw persoonsgegevens niet aan andere bedrijven of instanties, behalve als de wet zegt dat dat moet, bijvoorbeeld als ik bij een vermoeden van fraude aangifte doe bij de politie.
 
Inschrijfproces
Bij het inschrijfproces moet je je eerst registreren. Je moet dan informatie over jezelf opgeven zodat ik weet wie je bent, naar welke cursus jouw interesse uitgaat en hoe ik je kan bereiken om lesafspraken te maken. Als je ervoor kiest om per incasso de lessen te betalen, heb ik ook je bankgegevens nodig.
Ik bewaar deze informatie zo lang je mijn lessen volgt. Als je je uitschrijft kan ik je gegevens niet meteen verwijderen, want ik moet van de wet de aan jou toegezonden facturen nog 7 jaar bewaren. Je gegevens worden alleen gebruikt indien de Belastingdienst mij hiernaar vraagt. Na zeven jaar worden je gegevens verwijderd.
 
Social Media
Ik ben actief op social media. Hierop wordt reclame gemaakt voor toekomstige activiteiten en acties. Ook wordt er verslag gedaan van acties en events. Als je op de hoogte wilt blijven, kun je mijn pagina liken of volgen. Als je hier geen prijs op stelt dan kun je mij ontvolgen.
 
Beeldmateriaal en portretrecht
Ik maak soms beeldmateriaal van evenementen waar leerlingen optreden voor onder andere mijn website of Facebookpagina. De publicatie van beeldmateriaal waarop mensen duidelijk herkenbaar in beeld zijn, vindt altijd plaats met instemming van degene die in beeld is (of bij een kind jonger dan 16 jaar met de instemming van de ouder van het kind). Gegeven instemming kan te allen tijde worden ingetrokken en het beeldmateriaal zal vervolgens worden verwijderd.
Beeldmateriaal van mijn evenementen waarin mensen niet heel duidelijk herkenbaar in beeld zijn, plaats ik in principe zonder instemming. Indien je hierop staat en je wilt de foto toch verwijderd hebben, dan kan je mij hierover benaderen. Wil je helemaal niet op een foto terecht komen (ook al wordt deze niet gepubliceerd), geef dit dan aan.
 
Contactformulier
Met het contactformulier op mijn website kun je me vragen stellen of aanvragen doen. Daarbij moet je bepaalde informatie invullen. Deze bewaar ik tot ik zeker weet dat je tevreden bent met mijn reactie en zes maanden daarna. Zo kan ik bij vervolgvragen de informatie er makkelijk bij pakken.
 
Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Ik geef je persoonsgegevens alleen aan andere bedrijven of instellingen als ik wettelijk verplicht ben gegevens te verstrekken (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).
 
Google Analytics
Ik gebruik Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers mijn website gebruiken. Dit programma levert mij belangrijke statistieken over aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s, de verkeersbronnen en andere essentiële informatie waarmee ik mijn website voortdurend kan verbeteren. Deze statistieken zijn anoniem en niet te herleiden tot jou als persoon. Voor
meer informatie over het privacy statement van Google Analytics verwijs ik naar deze link:
 
Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens ik van jou heb, kun je altijd contact met me opnemen. Na zeven jaar inactiviteit worden je gegevens automatisch verwijderd of omgezet zodat ze niet meer herleidbaar zijn naar jou als persoon.
Je hebt de volgende rechten:
– Het krijgen van uitleg over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen.
–  Het hebben van inzage in en het kunnen opvragen van de precieze persoonsgegevens die ik van je heb.
–  Het laten corrigeren van fouten en het kunnen aanpassen van je persoonsgegevens.
–  Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens.
–  Het intrekken van toestemming voor het gebruiken en bewerken van je persoonsgegevens.
–  Het laten anonimiseren of het laten verwijderen van je gegevens.
–  Het bezwaar maken tegen een bepaald gebruik van je persoonsgegevens zoals:
  • het volgen van je bezoek op mijn website (tracking);
  • het gebruiken van je aankoopgegevens en voorkeuren om je specifieke tips te kunnen sturen;
  • het gebruik van foto- of filmmateriaal waar je herkenbaar op staat.
 
Klacht indienen
 Als je vindt dat ik niet op de juiste manier met je gegevens omgaan, aarzel dan niet en neem contact met me op.
 
Contactgegevens
Hans Kenter Gitaarles
Celsiusstraat 7
7535DX Enschede
info@gitaarlesinenschede.nl
06-40018672